';

Què fem

Els nostres projectes de promoció, gestió i investigació s’organitzen en 5 àmbits de treball

Image icon

Progess Acció Social

Gestionem serveis que tenen per principal finalitat la millora en l’autonomia personal i qualitat de vida de persones que requereixen una atenció social específica, ja sigui de manera continuada en el temps o en situacions d’urgència o emergència social. Estem especialitzats en:

 • Atenció persones en risc social
 • Inclusió social
 • Cohesió social
 • Emergències i urgències socials
Image icon

Progess Lleure

Organitzem activitats en el temps lliure de les persones per contribuir a la seva diversió, descans i desenvolupament personal principalment en:

 • Casals infantils i juvenils
 • Casals i espais de gent gran
Image icon

Progess Educació

Gestionem serveis i centres que tenen per principal finalitat que la població infantil de manera particular, però també altres col·lectius poblacionals, puguin disposar d’un entorn adequat per al seu desenvolupament personal activant les seves potencialitats per a l’aprenentatge. Estem especialitzats en:

 • Serveis de suport i gestió educativa
 • Programes i activitats educatives
Image icon

Progess Cultura

Implementem serveis culturals ja es tracti de la gestió íntegra d’un equipament, l’organització d’activitats concretes i puntuals o la promoció cultural en un determinat territori:

 • Centres cívics i culturals
 • Dinamització social i cultural en territori
Image icon

Progess Estudis

Disposem d’un departament d’estudis que ofereix als nostres clients una sèrie de productes encaminats a millorar la comprensió operativa de la realitat dels seus entorns i a proposar estratègies i línies d’actuació per enfrontar-los. En concret:

 • Informació geogràfica i aplicacions
 • Atenció i assessorament jurídic
 • Disseny de formació
 • Plans i programes