';

03 Educació

Gestionem serveis i centres que tenen per principal finalitat que la població infantil de manera particular però també altres col·lectius poblacionals, puguin disposar d’un entorn adequat per al seu desenvolupament personal activant les seves potencialitats per a l’aprenentatge

Els serveis que gestionem poden centrar-se en espais educatius reglats com per exemple les escoles bressol, o prioritzar l’entorn social i geogràfic on es desenvolupa la practica educativa incidint en el suport a la gestió, l’atenció al col·lectiu professional o el treball amb altres agents socials (comerços i botigues, entitats, recursos públics, etc.).

03.01 Serveis de suport i gestió educativa

Gestionem centres educatius per petita infància des de la proximitat, l’acompanyament i l’assessorament professional qualificat a les famílies. Proporcionem suport a l’equip de professionals d’un centre per desenvolupar una activitat concreta

Es proposa un context de desenvolupament de forma que els nens i les nenes siguin més capaços, autònoms, tant en el sentit dels coneixements i habilitats pròpies d’un infant en creixement i desenvolupament, com en el de la incorporació d’un tipus d’actituds, normes i valors fonamentals en el respecte i la promoció dels éssers humans.

Pg. Cordelles, 65 08290 Cerdanyola del Vallès
C/Pompeu Fabra, 19 08290 Cerdanyola del Vallès
Pg. Salvatella s/n 08924 Santa Coloma de Gramanet
C/Pirineus, 4 08922 Santa Coloma de Gramanet

Projectes destacats
03.02 Programes i activitats educatives

Dissenyem programes i activitats educatives adaptades a les necessitats de la població i gestionem la seva implementació al territori

Es tracten de programes promoguts per organismes i institucions de l’àmbit de l’ensenyament que tenen per principal finalitat incidir de manera positiva en l’entorn físic i socioeconòmic de la població infantil procurant-li un marc més amigable i segur.

Projectes destacats