';

GESTIÓ DE CONFLICTES A L’ESPAI PUBLIC AL BARRI DE SANT COSME

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament El Prat de Llobregat

Ajuntament El Prat de Llobregat

GESTIÓ DE CONFLICTES A L’ESPAI PUBLIC AL BARRI DE SANT COSME


Complementar la xarxa de serveis que actuen en els espais on s'han detectat conflictes de naturalesa social amb la població adolescent i jove del barri.Servei actualment gestionat per PROGESS