';

PROXIMITAT I VEÏNATGE AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament de Barcelona

Districte Ciutat Vella

PROXIMITAT I VEÏNATGE AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA


Millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella tot garantint l'equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l'espai públic, millorant la intervenció de l'ajuntament a les escales de veïns i fomentant les relacions comunitàries.Servei actualment gestionat per PROGESS