';

SUPORT, ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ A LES COMUNITATS EN TEMES DE VEÏNATGE

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses del Vallès

SUPORT, ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ A LES COMUNITATS EN TEMES DE VEÏNATGE


Es tracta d'afavorir la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin en el municipi de Les Franqueses del Vallès, a través de la cultura del diàleg i la corresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, i que fomenti la sensibilització i la formació.Servei actualment no gestionat per PROGESS