';

CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES ESTRANGERES

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES ESTRANGERES


Servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres.Servei actualment gestionat per PROGESS