';

SABADELL SOSTRE

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Sabadell

Sabadell

SABADELL SOSTRE


Servei destinat a cobrir part de la demanda assistencial dins l'àmbit de la pobresa i exclusió a la ciutat. Es tracta per una banda, d'un habitatge de 4-5 places residencials d’estada limitada per al tractament integral i intensiu d'homes sense sostre de Sabadell i per una altra, del seguiment intensiu d’homes i dones que viuen en habitatges precaris o/i compartits o que estan al carrer i que requereixen d’un tractament intensiu. L'objectiu principal es contribuir a fixar unes condicions mínimes d’atenció social bàsica i l’allotjament de la persona usuària, que faciliti la millora de les condicions de vida i integració en la comunitat, i l’accés al món laboral.Servei actualment no gestionat per PROGESS